Noteikumi
Bērnu centra FUNTASTIKA iekšējās kārtības noteikumi

Iegādājoties Bērnu atpūtas centra FUNtastika (turpmāk tekstā – FUNtastika) apmeklēšanas biļeti, apmeklētājs apstiprina, ka viņš ir iepazinies ar FUNtastika centra iekšējās kārtības noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas izpildīt tos. FUNtastika centra darbinieki nepieņems apmeklētāju pārmetumus par izstrādāto noteikumu noteikumiem, un pēc klienta lūguma negrozīs tos.

Nopērkot apmeklēšanas biļeti, bērnu pavadošās personas uzņemas atbildību par bērnu iepazīšanos ar iekšējās kārtības noteikumiem, to novērošanas nodrošināšanu, kā arī par bērnu uzvedību un uzraudzību atpūtas centra apmeklēšanas laikā.

Bērnu pavadošo personu pienākums ir novērtēt katra bērna iespējas saistībā ar piedalīšanos atrakcijās un uzņemties atbildību par to. Par Bērnu atpūtu FUNtastika atpūtas centrā personīgi atbild pavadošās personas.

Bērnu atpūtas centrā FUNtastika notiek videonovērošana atbilstoši regulas „par Vispārīgo datu aizsardzību” prasībām un Bērnu atpūtas centra FUNtastika drošības politikas noteikumiem.

Bērnu atpūtas centra FUNtastika apmeklētājiem ir jāievēro šie noteikumi, piesardzība un drošības noteikumi, sabiedriskās kārtības prasības, ugunsdrošības, sanitārijas un higiēnas noteikumi, kā arī šo noteikumu noteiktie ekspluatācijas ierobežojumi; akurāti un saudzīgi jāapejas ar Bērnu atpūtas centra aprīkojumu; jāievēro FUNtastika centra darbinieku norādījumi un pamatotās prasības. Apmeklētājiem ir jāizturas ar cieņu pret FUNtastika centra darbiniekiem un citiem apmeklētājiem.

FUNtastika centra administrācijai ir tiesības jebkurā brīdī grozīt iekšējās kārtības noteikumus, kā arī atrakciju lietošanas noteikumus, iepriekš nebrīdinot par to.

Katrs, kas neievēro FUNtastika centra iekšējās kārtības noteikumus, atrakciju lietošanas noteikumus, traucē vai draud citiem, var būt nekavējoties izlikts ārā no FUNtastika centra telpas. FUNtastika centra darbiniekiem ir tiesības prasīt maksu par tīšuprāt sabojāto inventāru.

Bērnu atpūtas centrā FUNtastika netiek atļauts ienākt ielas apavos, virsdrēbēs, kā arī ar bērnu ratiņiem vai ar skrituļslidām. Šīs mantas ir jāatstāj speciāli paredzētajā vietā.

Bērnu atpūtas centrā FUNtastika ir atļauts atrasties tikai ZEĶĒS (par visderīgākajām būs zeķītes ar gumijotām pēdiņām), kuras nodrošinās vislielāko stabilitāti un samazinās traumu gūšanas risku. Vadoties pēc higiēnas domām, netiek atļauts atrasties centrā ar basām kājām, tai skaitā karstajā sezonā.

FUNtastika centra darbinieki neuzņemas atbildību par atstātām, nozaudētām, nozagtām vai sabojātām mantām. Bērnu atpūtas centrā FUNtastika atrastās, nozaudētās, aizmirstās mantas tiek glabātas Bērnu atpūtas centrā FUNtastika 4 nedēļu laikā, izbeidzoties šim termiņam, tās tiek nodotas labdarības nolūkos.

Uz Bērnu atpūtas centru FUNtastika nevar ņemt līdzi dzīvniekus, ēdienus un dzērienus, tai skaitā konfektes un košļājamās gumijas, izņemot mazuļiem paredzētos un svētku pusdienām rezervētos ēdienus un dzērienus, kā arī asos, duramos un griežamos priekšmetus (šķēres un citus priekšmetus, kuri var draudēt bērnu veselībai un drošībai), tai skaitā pavadošām personām ir jānovērtē bērnu aksesuāru drošība, nepieļaujot kreļļu valkāšanu atrakciju apmeklēšanas laikā, kā arī novērtēt citu rotājumu un aksesuāru nepieciešamību.

Bērnu atpūtas centrā FUNtastika stingri aizliegts ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, smēķēt, kā arī atrasties reibinošo vielu iedarbībā. FUNtastika centra darbiniekiem ir tiesības neielaist Bērnu atpūtas centra iekšā apmeklētājus, kuri pārkāpj šos noteikumus.

FUNtastika centra darbiniekiem ir tiesības neielaist Bērnu atpūtas centrā bērnu, ja bērns ir acīmredzami slims un, tādējādi, var radīt draudēt citu bērnu veselībai.

Ja ir liels noslogojums, tad FUNtastika Bērnu atpūtas centra darbiniekiem ir tiesības uz laiku pārtraukt apmeklētāju caurlaišanu, kamēr neatbrīvosies vietas.

FUNtastika apmeklētājiem ir pienākums reģistrēt bērnu pie FUNtastika centra darbinieka.

Pavadošām personām ir jānovēro tas, lai bērni ievērotu uzvedības noteikumus kalniņos: kategoriski aizliegts stāvēt uz kalniņa, nobraukt no tā ar galvu lejup, lēkt no kalniņa malas lejā, kā arī kāpt augšā pa kalniņu. Tāpat arī, atrodoties spēļu laukumā, aizliegts dzert, ēst, košļāt košļājamo gumiju, valkāt nepiemērotākos rotājumus un citus priekšmetus, kuri var draudēt bērna veselībai. Tāpat arī aizliegts uzkāpt uz aizsargtīkla konstrukcijām.

FUNtastika Bērnu atpūtas centrs nav atbildīgs par iespējamiem nelaimes gadījumiem, izņemot tos, par kuru cēloni kļuva FUNtastika centra aprīkojuma bojājumi. Visas FUNtastika centram izgatavotās atrakcijas atbilst Eiropas Savienības standartu prasībām.

Apmeklētājiem nekavējoties ir jāgriežas pie FUNtastika centra darbiniekiem, ja notika ārkārtīgā situācija, un pēc tam sekot FUNtastika centra darbinieku norādījumiem.

Iespējamie priekšlikumi vai pretenzijas saistībā ar FUNtastika Bērnu atpūtas centra pakalpojumiem lūdzam nekavējoties apspriest ar FUNtastika centra darbiniekiem, lai labvēlīgi atrastu abām pusēm pieņemamo risinājumu. Nesavlaicīgās, aizkavētās pretenzijas netiek pieņemtas.

FUNtastika Bērnu atpūtas centrs novēl Jums patīkamu atpūtu un aizraujoši pavadīto laiku kopā ar bērniem.