Drošības politika

Datu pārzinis ir SIA „AVSO” reģistrācijas numurs 40203141733, jeb bērnu atpūtas centrs FUNTASTIKA.

FUNTASTIKA, ar šo apliecina, ka apņemas ievērot katras fiziskas personas tiesības uz datu tiesisku apstrādi un datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī,  ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis vai nākotnē varat iesniegt saistībā ar grāmatvedības dokumentu kārtošanai nepieciešamo un klientu datu bāzes uzturēšanas nolūkiem, vai savstarpējo saistību izpildei, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs apliecinat ka piekrītat, ka nodotie dati tiek apstrādāti un uzglabāti FUNTASTIKA visu norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot likumdevēja noteiktos gadījumus, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.